top of page

Kostnadsfritt uppstartsamtal 

Under detta samtal går vi igenom:

- vad är coaching och vad coachingen inte är 

- hur ser upplägget ut

- vad är coachens roll och vad är ditt ansvar

- om coaching passar dig

- överenskommelsen - om du skulle bestämma dig för att boka följande samtal

Individuella samtal

6 - 10st samtal á 50-55min (via verktyget Zoom)

 

Förändringsprocessen tar tid. 

Du kanske vet vad du vill uppnå eller så är det bara en känsla du har och behöver få klarhet hur du ska agera framöver.

Vi börjar med att titta på det som är viktigt för dig, dina värderingar. Därefter analyserar vi din livssituation för att sedan välja ett eller ett par områden att fokusera på: sätta upp målen, tids- och handlingsplan. 

Därför rekommenderas minst 6 sessioner för att uppnå önskade resultat.

 

Pris: 800kr per samtal

Let's Work Together

Jag har alltid varit fascinerad av hur våra tankar och känslor påverkar vårt handlande. Att förstå sig själv och andra, sätta ord på det samt med beprövade verktyg och metoder uppnå våra mål har länge varit ett stort intresse. Efter att jag kommit i kontakt med coachingen har jag lärt mig mycket om mig själv och mina värderingar. Detta har lett mig till insikter som har förändrat mitt liv.

Jag tycker att alla borde unna sig en sådan inre resa!

IMG_1783_edited.png
bottom of page